Tri Motrat – Epizodi 34 Pa Reklama

Tri Motrat – Epizodi 34 Pa Reklama

Duke mësuar se kurthi i ngritur për Türkan ishte bërë nga Mine, Nihat fillon ta përdorë atë kundër Mines.

Kur Mine është në qoshe për këtë çështje, ajo i kërkon ndihmë

Rüçhanit për të hequr qafe Nihatin.Ndërsa Nesrin dhe Sadık Somer janë të lumtur që kujdesen për Türkanin,

Türkan dhe Somer fillojnë përgatitjet për të kthyer një faqe të re në jetën e tyre.

Somer ndërmerr veprime për të hapur një shtëpi të veçantë siç i kishte premtuar Nesrinit.Emre and Zeynep do not meet at the break; Just when everything is over,

an unexpected accident happens on the road and Emre and Zeynep see each other as a result of this accident. Zeynep has nowhere to run anymore.

Emre thinks what would Zeynep do here if he didn’t come to save himself. Emre is very close to proving the facts. Will Emre be able to learn that Zeynep is also in Syria?

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *